Mặt bằng căn hộ Lộc Ninh SingashineCông ty cổ phần tư vấn CNTB và KĐXD CONINCO là đơn vị thiết kế dự án Lộc Ninh Singashine. Với triết lý thiết kế khoa học tận dụng tối đa công năng trong từng căn hộ, là ý tưởng xuyên suốt của dự án là sự kết hợp hài hòa những con người và thiên nhiên ngay chính trong từng căn hộ.

Mặt bằng căn hộ Lộc Singashine

Mặt bằng căn hộ Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A1 - 69,92m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A1 - 69,92 m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A2 - 51,91m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A2 - 51,9m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A3 - 83,44 m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ A3 - 83,44 m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ B1 - 61,03m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ B1 - 61,03 m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ B2 - 53,26m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ B2 - 52,26m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ C - 64,02 m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ D1 - 49,29 m2 chung cư Lộc Ninh Singashine
Căn hộ D1 - 49,29 m2 - Chung cư Lộc Ninh Singashine